EDUCAŢIE PRIVIND APA ŞI IGIENA SANITARĂ

Parteneri / participanţi: Cluburile Rotary din Districtul 2241 România şi Republica Moldova, cu spijinul Grupului de specialişti pentru apă şi igienă sanitară din Comitetul Districtual 2241 

Perioada: Octombrie 2020 – Iunie 2021 

 

Situatia curenta  

Apa potabilă este un drept al omului esențial, care de multe ori este greu de realizat. În întreaga lume sunt 2,5 miliarde de oameni care nu au acces la instalații sanitare şi 748 milioane care nu beneficiază de apă potabilă. Când oamenii au acces la o apă curată, ei duc o viață mai sănătoasă și mult mai sigură. Din cauza lipsei de instalații sanitare și a apei necorespunzătoare, zilnic mor 1.400 copii, ca urmare a bolilor cauzate de acestea. 

În anul 2015, Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) a introdus noi Obiective de dezvoltare durabilă (SDG) pentru a pune capăt sărăciei și pentru a promova prosperitatea, protejând în același timp mediul și având o nouă abordare privind schimbările climatice. Obiectivul de dezvoltare durabilă (SDG) privind apa și canalizarea încurajează să se abordeze accesul universal la apă potabilă și canalizare, împreună cu un management îmbunătățit pentru apă, pentru protecția ecosistemelor și pentru a dezvolta reziliența în mai multe ţări și regiuni. 

Educaţia privind spălatul pe mâini, cu apă curată și săpun, este singura și cea mai eficientă tehnică pentru protejarea sănătății publice și individuale prin asigurarea igienei sanitare de bază. Astfel poate fi prevenită răspândirea de boli, cum ar fi gripa, diareea, hepatita A, holera etc. 

Se apreciază, că la nivel mondial 1,5 milioane de copii mor anual datorită diareei. Spălatul pe mâini cu apă și săpun ar putea reduce mortalitatea infantilă, cauzată de diaree, cu până la 44%.

 

Despre proiect

Proiectul propus pentru implementare este o continuare a Proiectului început în Ianuarie 2017 şi care a avut succes peste tot unde s-a desfășurat, materialele oferite de Cluburile Rotary în cele 3 etape ale Proiectului au ajuns la aproximativ 50.000 de elevi, din peste 2.000 de clase din România şi Republica Moldova. 

Răspunsurile primite de la unele Cluburi Rotary, cât şi de la o parte din şcolile implicate, privind structura materialelor oferite elevilor şi profesorilor, utilitatea acestor informaţii, au fost pozitive și încurajatoare, ceea ce ne-a convins să continuăm acest Proiect. 

Considerăm că utilitatea acestui Proiect este majoră în această perioadă de combatere a gripei de tip COVID-19, în care igiena mâinilor este o componentă esențială a igienei personale și asigură o protecție împotriva acestei boli. 

Proiectul se înscrie în temele majore ale Rotary International, respectiv Apa şi Educaţia. Un asemenea Proiect este stringent şi necesar a fi desfăşurat în România şi Republica Moldova, în condiţiile în care peste 45 % din populaţia acestor ţări locuieşte în mediul rural. În aceste condiţii, o mare parte din populaţie nu beneficiază de servicii permanente şi sigure de alimentare permanentă cu apă şi canalizare,care implică o igienă adecvată. 

Desfăşurarea Proiectului este sprijinită de mai multe elemente-documente tipărite: Broşură-Ghid, Pliant şi Afiş. 

 

Scopul Proiectului 

Elevii incluşi în aceste Proiect sunt informați cu privire la importanța spălatului pe mâini în prevenirea unor serii de riscuri pentru sănătate, cu care ei s-ar putea confrunta în viața de zi cu zi; ei sunt încurajați să-și formeze obiceiul de a se spăla pe mâini și, mai mult de atât, de a informa comunitatea și în special școlile, despre importanța spălatului pe mâini și rolul acestei activități în prevenirea bolilor. 

Astfel, scop principal este să informeze elevii, cadrele didactice şi auxiliare, ca şi celelalte părţi implicate în procesul educaţional, atât asupra apei, ca şi resursă naturală limitată, cât şi asupra ingienei sanitare, ca şi componentă a sănătăţii, de care depinde viitorul generaţiilor care vor urma.  

 

Beneficiarii Proiectului: Şcolile din mediul rural şi nu numai, din Districtul 2241-România şi Republica Moldova, elevii cu vârste între 9-15 ani, împreună cu corpul didactic şi auxiliar, dar şi autorităţile locale, care au responsabilităţi în acest sens. 

 

Detalii despre modul de organizare al Proiectului 

Responsabil Proiect: Florin Iliescu RC Bistriţa Nosa, District Resource Group Water and Sanitation Chair, Rotary District 2241 România - Republica Moldova 

E-mail: florin_iliescu1953@yahoo.com