Plan strategic 2017-2018
VALORILE NOASTRE ÎN ACȚIUNE
 
Prin camaraderie, construim relații de durată care promovează o înțelegere globală mai bună.
Cu integritate, onorăm angajamentele și ne menținem standardele etice.
Diversitatea noastră ne permite să punem laolaltă perspective diferite și să abordăm problemele din mai multe puncte de vedere.
Noi aplicăm expertiza noastre vocațională, servirea, și conducerea pentru a aborda unele dintre cele mai mari provocări
ale lumii.
 
OBIECTIVELE NOASTRE STRATEGICE
Susținerea și întărirea cluburilor
 
•          Susţinerea inovaţiei şi flexibilității
•          Încurajarea cluburilor să participe într-o varietate de activităţi de servire
•          Promovarea diversității între membri
•          Îmbunătățirea recrutării și menținerii de membrii
•          Dezvoltarea liderilor
•          Deschiderea unor cluburi noi
•          Încurajarea planificării strategice la nivel de club și district
 
Concentrara şi creșterea  servicilor umanitare
 
•          Eradicarea poliomielitei
•          Creţterea servicilor durabile care se concentrează pe programele cu tineri şi tinerii lideri şi cele şase zone de interes Rotary
•          Cresterea numărului de colaborări și legături cu alte organizații
•          Creaarea unor proiecte importante atat la nivel local cat și internațional
Îmbunătățirea imaginii publice și a nivelului de conştientizare
•          Unirea imaginii şi conştientizării de marcă
•          Publicarea servicilor orientate spre acţiune
•          Promovarea valorilor centrale
•          Accentuarea servicilor vocațioanle
•          Încurajarea cluburilor înspre promovarea oportunităților lor de rețea și activități personalizate
 
Îmbunătățirea imaginii publice și a nivelului de conştientizare
 
•          Unirea imaginii şi conştientizării de marcă
•          Publicarea servicilor orientate spre acţiune
•          Promovarea valorilor centrale
•          Accentuarea servicilor vocațioanle
•           Încurajarea cluburilor înspre promovarea oportunităților lor de rețea și activități personalizate
 
D O W N L O A D - PLAN STRATEGIC 2017-2018